Ocak 21, 2019

Sunumlar

Kooperatifçiliğin İlkeleri

Kooperatifçilik İlkeleri - 1
Kooperatifler; cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek ve ortaklığın sorumluluklarını kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.

Kooperatifçilik İlkeleri - 2
Kooperatifler; piyasa oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan üyelerince denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci olarak hizmet eden kişiler ortaklara karşı sorumludur. Birim kooperatif kuruluşlarında ortaklar eşit oy hakkına sahiptir (her ortağa bir oy hakkı). Diğer düzeydeki kooperatif kuruluşlarında ise oy hakkı demokratik bir yaklaşımla düzenlenir.

Kooperatifçilik İlkeleri - 3
Üyeler, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik olarak yönetirler. Bu sermayenin en azından bir kısmı genellikle kooperatifin ortak mülkiyetidir.

Çoğunlukla üyeler, üyeliğin bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde ederler. Üyeler gelir fazlasını, muhtemelen "en azından bir kısmı taksim olunamaz kaynaklar" oluşturma yoluyla kooperatiflerini geliştirme, kooperatifle yapmış oldukları işlemlerle orantılı olarak üyelerine kar sağlama ve üyelerce onaylanan diğer faaliyetlere destek olma gibi amaçların biri ya da tamamı için ayırırlar.

Kooperatifçilik İlkeleri - 4
Kooperatifler özerk, kendi kendine yeten ve ortaklarca yönetilen kuruluşlardır. Kooperatifler, hükümetler dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir anlaşmaya girmeleri ya da dış kaynaklar yoluyla sermayelerini artırmaları durumunda, bunu kooperatiflerin özerkliğini sürdürecek ve üyelerinin demokratik yönetimini koruyacak şekilde gerçekleştirirler.

Kooperatifçilik İlkeleri - 5
Kooperatifler, üyelerine, seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkanı sağlar. Kooperatifler genel kamuoyunu — özellikle de gençleri ve kamuoyunu oluşturanları — işbirliğinin şekli ve yararları konusunda bilgilendirirler.

Kooperatifçilik İlkeleri - 6
Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.

Kooperatif İlkeleri - 7
Kooperatifler, ortaklarınca onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.

previous arrow
next arrow
Slider

Platform Kooperatifçiliği

Bu bölümde platform ekonomisi, kooperatifçilik ve platform kooperatifçiliği, Platform Kooperatifçiliği İnisiyatifi'nin amaç ve ilkeleri ile ilgili bilgiler bulacaksınız.

Bir ürün ve/veya hizmet satışı için oluşturulmuş her türlü çevrim-içi ortama platform diyebiliriz. İnsanlar ve gruplar sosyal ve ekonomik sebeplerle plaformlar ile çevrim-içi bağlantı kurarlar. Örneğin You Tube bir platformdur. Video üreticileri, Video izleyenler ve reklam verenler bu platformda farklı amaçlarla bir araya gelirler. Aynı şekilde, Amazon, Airbnb, Google Play ve App Store da birer platformdurlar. Platformlarda bir değer değişimi gerçekleşir.

Platform ekonomisi, bu çevrim-içi ortamda oluşan üretici ve tüketici ekosisteminin değer değişimi, etkileşim tasarımı ve optimizasyonunu içeren iş modelidir.

İnternet'in gelişmesi ve yaygınlaşmasına paralel olarak büyüyen dijital ekonomi, platform iş modeline göre çalışmaktadır. Bu sadece bilişim sektörünü değil, dijital teknolojilerin kullanıldığı tüm sektörleri değiştirmekte ve dönüştürmektedir.

"Uber dünyanın en büyük ulaşım şirketi ancak hiç aracı yok. Facebook dünyanın en büyük medya kuruluşu ancak hiç içerik üretmiyor. Alibaba dünyanın en büyük perakendecisi ancak hiç mal stoklamıyor. Airbnb dünyanın en büyük konaklama şirketi ancak sahip olduğu tek bir otel bile yok. İlginç şeyler oluyor."

Tom Goodwin, Techcrunch, Mart 2015

Tekelleşme: Ağ etkileri, platformların yukarıdan aşağıya kontrolüne, rekabetin zayıflamasına ve tüketici alternatiflerinin azalmasına yol açmaktadır.

Sömürü: Global serbest iş piyasasında tüketici fiyatları sürekli yükselirken ortalama ücretler düşüyor.

Hak Kayıpları: ABD işgücünün% 40'ının 2020'de serbest çalışan olması bekleniyor. Serbest çalışanlar sigorta ve özlük haklarından mahrum.

Kişisel Verilerin İhlâli: Sadece AB'de, kişisel veri pazarı 2020 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kooperatifleri, “ortak ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinmelerini ve beklentilerini karşılamak üzere, kişilerin gönüllü olarak birleşip, ortaklaşa sahip oldukları ve demokratik kurallara göre işlettikleri özerk işletmeler” olarak tanımlanmaktadır.

Kooperatifler birbirinden çok farklı yapılarda ve ölçeklerde olsa da, 200 yıllık kooperatifçilik tarihi içinden süzülerek gelen bazı ilkelere göre hareket ederler. Bu ilkeler kooperatiflerin dayanışmacı ve sosyal faydayı öne çıkaran özellikleridir. Kooperatifler kâr amacı güderler ancak kâr öncelikli işletmeler değillerdir.

"Uber dünyanın en büyük ulaşım şirketi ancak hiç aracı yok. Facebook dünyanın en büyük medya kuruluşu ancak hiç içerik üretmiyor. Alibaba dünyanın en büyük perakendecisi ancak hiç mal stoklamıyor. Airbnb dünyanın en büyük konaklama şirketi ancak sahip olduğu tek bir otel bile yok. İlginç şeyler oluyor."

Tom Goodwin, Techcrunch, Mart 2015

previous arrow
next arrow
Slider