Kooperatif İşletmeleri Hakkında 8 Gerçek

1. Kooperatif işletmeleri piyasanın başarısız olduğu noktalara ve ihtiyaca hitap eder.

Seyrek nüfuslu bölgelerde kırsal elektrik ve başka kamu hizmetleri; özellikle gıdaya erişimin zor olduğu yerlerde düşük fiyatlı sağlıklı ve organik gıdalar; kredi ve bankacılık hizmetlerine erişim; düşük maliyetli konutlara erişim; kaliteli ve düşük maliyetli çocuk ve yaşlı bakımı ve kültürel olarak duyarlı ürünler ve sanat için piyasaya erişim sağlar.

2. Kooperatifler, insanları, kaynakları ve sermayeyi bir araya getirme biçimleriyle kalkınmanın önündeki tarihsel engelleri aşar. Araştırma kapsamında incelenen 162 tarım dışı kooperatifi içerisinden katılımcıların yüzde 44’ü kooperatif olarak kurulmasaydı, kendi işyerini açmasının mümkün olmayacağını söylemiştir.

3. ABD’de faaliyet gösteren yaklaşık 300.000 kooperatifin ekonomik etkinliği, ülkenin toplam gelirine yaklaşık 154 milyar dolar katkı sağlıyor. Kooperatifler, 2,1 milyonu aşkın istihdam yaratarak yaklaşık 75 milyar doları aşkın ücret ve maaşa etki etmektedir. Oakland’da bir ev temizleme kooperatifinin sahibi olduktan sonra işçilerin ortalama geliri 24.000 dolardan 40.000 doların üstüne çıktı.

4. Kooperatif işletmelerin iflas etme olasılığı, hem ilk yılın sonunda (%10 iflasa karşı %60-80 iflas), hem de beşinci yılın sonunda (%3-5 iflasa karşı %90 iflas) diğer işletmelere kıyasla daha düşüktür. Elde edilen deliller, kooperatiflerin ekonomik krizlerin etkilerine başarılı bir biçimde karşılık verdiğini ve krizlere karşı daha iyi ayakta kaldığını göstermiştir.

5. Çoğu kooperatifin sahiplerinin ve yöneticilerinin yerel halk olması nedeniyle, kooperatiflerin yerel büyümeyi artırma olasılığı, yatırımcı odaklı firmalara kıyasla daha yüksektir.  Kooperatif işletmelerin hedefleri ihtiyaç odaklı olduğundan, kooperatiflerin ortaya çıktıkları yerde kalma olasılığı daha yüksektir. Bir gıda kooperatifine harcanan her 1.000$ için yerel ekonomiye 1.606$ girer. Her 1 milyon $ satış için 9,3 kişi istihdam edilir.

6. Kooperatif işletmeleri, yerel uzmanlık ve sermayeyi dağıtan, geri dönüştüren ve artıran destek noktaları olarak işlev gördüğünden, yerel topluluklara istikrar getirir. Kooperatif işletmeleri, sahiplerinin gelir ve istihdam yaratmasını, varlık biriktirmesini, uygun maliyetli, kaliteli mal ve hizmet sağlamasını ve insan sermayesi ve sosyal sermaye geliştirmesini sağlar.

7. Kooperatifler ve üyeleri, vergi ödeyen iyi vatandaşlardır.  Bulundukları topluluklara bağışlar yaparlar, çalışanlara adil ücret öderler ve sürdürülebilir iş uygulamaları kullanırlar.

8. Kooperatif başlangıç maliyetleri düşük olabilmektedir.  Üyeler zaman ve sermaye katkısı sağlayarak diğer işletmelerin dış finansman aramasını gerektiren masrafları telafi edebilir. Kooperatifler ayrıca, kooperatifleri geliştirmek için tasarlanmış birçok federal kurum ve eyalet kurumuna kredi ve hibe başvurusu yapabilir ve kooperatif bankaları gibi hükümet dışı finans kurumlarından görece düşük maliyetli krediler alır.

Howard University, Irk ve Zenginlik Merkezi için hazırlanmış “Benefits and Impacts of Cooperatives” başlıklı resmi ön rapordan uyarlanmıştır (Şubat 2014), http://is.gd/ItoPHT.

Yazan: Jessica Gordon Nembhard Çeviren: İbrahim Hoça

Paylaşmak güzeldir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir