Kooperatif Bir Geleceğe Doğru

Tüm dünyada kooperatifler ekonominin her sektöründe yer alan işletmeler olmakla beraber yalnızca kâr odaklı değil daha geniş ilke ve değerler doğrultusunda faaliyette bulunmaktadırlar. Kooperatifler ve diğer işbirliğine dayalı kuruluş ve işletme biçimleri örneğin mütüeller, toplumsal işletmeler ve ortaklıklar, toplumsal dayanışma ekonomisinin parçalarıdır. Bu oluşumlar tarihte kamu sektörü ve mevcut işletmeler tarafından karşılanamayan mal ve hizmet Daha fazla okuyunKooperatif Bir Geleceğe Doğru[…]

Paylaşım Ekonomisi mi, Platform Kapitalizmi mi?

İnsanlığın 30 yıllık İnternet tecrübesinin küresel ekonomiye yansımasının büyük bir düş kırıklığı olduğunu söylersek abartmış olmayız. İnternet teknolojisinin karakteristik özellikleri; alt-yapıdan bağımsızlığı, şeffaflığı, kullanıcı denetimine imkân vermesi, gayri-merkeziliği ve küreselliği onun mevcut iktidar ilişkilerini demokratikleştireceğini, daha adil bir ekonomi için işlevsel bir araç olabileceğini düşündürüyordu. Ancak yıllar içinde İnternet’in, gelir dağılımındaki adaletsizliği giderebileceği, sömürülenlerin, ezilenlerin, Daha fazla okuyunPaylaşım Ekonomisi mi, Platform Kapitalizmi mi?[…]